Kultūros paso renginiai tęsiasi…

Šiandien mūsų pradinukai turėjo galimybę dalyvauti projekte „Švyturiai. Literatūros sujungti prie Baltijos stalo“. Tai teatriniais santykiais bei interaktyvumu grįsti pasimatymai su literatūra, vaizduojamuoju menu, muzika, išsaugant žaidimo dvasią ir sykiu puoselėjant pagarbą kultūrai, istorijai, žodžio menui ir jo galiai. Prie ilgo stalo aplink simbolinę Baltijos jūrą, stilizuotą Baltijos pakrančių žemėlapį, susėdę moksleiviai tampa savotiškais keliautojais po Baltijos regiono valstybes, vyksmo bėgyje išklauso literatūrinį tekstą, susipažįsta su šalies reikšmingiausių dailės ir muzikos autorių kūriniais, juos aptaria ir pagal iš anksto parengto scenarijaus diktuojamas žaidimo taisykles sukuria vaizdinę istoriją. Pasibaigus renginiui, kūrybinės-metodinės priemonės perkeliamos į pamokas, nes rengėjai, pedagogams palieka susistemintą medžiagą, kurią galima taikyti tolimesniame mokymo ir ugdymo procese. Tokiu būdu projektas „Švyturiai. Literatūros sujungti: prie Baltijos stalo“ virsta kūrybiškomis pamokomis.