Mokymų savaitė

Nuo kitų profesijų mokytojo profesija skiriasi, be daugelio kitų dalykų, tuo, kad mokytojas pats yra savo darbo įrankis. Mokytojas neturi nieko – tik patį save: savo žinojimą ir jausmus, išmintį ir įgūdžius, patyrimą ir vertybes. Mokytojas veikia profesiniame gyvenime, remdamasis savimi, naudodamas vidines savo paties galias. Todėl mokytojo asmenybė yra svarbiausias jo darbo variklis, jo sėkmių ir nesėkmių laidas. Tam, kad mokytojas optimaliai naudotų save kaip savo darbo įrankį, jis, pirmiausia, turi gerai save pažinti, antra, mokėti išnaudoti savo stipriąsias puses bei kontroliuoti silpnąsias ir, trečia, nuolat rūpintis savimi: save tobulinti, ugdyti, keisti pasirinkta kryptimi. Ir jei galvojate, kad mokinių atostogų metu mokytojai poilsiauja, tai Vitės progimnazijos pedagogai šį mitą drąsiai gali paneigti.

Ši savaitė buvo itin kupina įvairiausių mokymų tiek įstaigoje, tiek už jos ribų: pranešimus ir gerąja patirtimi mokytojai dalijosi metodinėje dienoje „Mokinio individualios pažangos vertinimas“; dalyvauta Nacionalinėje švietimo įstaigų projektų parodoje – mini mokymuose „Projektų mugė“ Gedminų progimnazijoje;  Anglų kalbos mokytojos tobulino gebėjimus savo srities seminare; Tiek pradinių, tiek vyresniųjų klasių mokytojai dalyvavo intensyviuose IKT mokymuose; kiti kolegos stiprino lyderystės įgūdžius neformaliose studijose. Ir viską vainikavo teatro terapija/spektaklis „PažiūRėk į Mane“, padėjęs dar kartą įsitikinti, kad daug ką gyvenime galime išspręsti, padėti, išsiaiškinti…tereikia žvilgsnio, pokalbio…drauge.

Pasitobulinę, parelaksavę, pareflektavę mokytojai, su naujomis idėjomis ir pavasarėjančia nuotaika, lauks savo mokinukų sugrįžtančių iš atostogų😊