Tolerancijos švyturių nušviesti…

2019 metų Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos švyturys. Švyturys, kaip simbolis, reiškia pagalbą, nes rodo kelią laivams, ieškantiems kranto, padeda neužplaukti ant seklumos. Taip ir žodis tolerancija, savo prasme reiškia pakantumą, suteikia žmonėms gebėjimą visuomenėje sugyventi taikiai, priimti kitokį žmogų, kitokius požiūrius. Tolerancija, kaip švyturys saugus kelias laivams, taip ir žmonėms svarbi sąvoka, skatinanti pakantumą, gebėjimą išlaikyti pagarbą nepaisant skirtingų pažiūrų, tautybės, rasės, skirtingos religijos. Tolerancija – vienintelis kelias gyventi vieniems šalia kitų – išmokti pripažinti skirtumus. Mes mokykloje taip pat esame labai skirtingi, tad visą šią savaitę kvietėme visus: mokinius, jų tėvelius, senelius ar kitus šeimos narius aktyviai prisijunkti prie pilietinės iniciatyvos „Tolerancijos švyturys“. Integruotų lietuvių kalbos, etikos, socialinio ir emocinio ugdymo, informacinių technologijų pamokų metu mokiniai kūrė, gamino ir eksponavo Tolerancijos švyturius. Ačiū visiems už prasmingą darbą.