NUOTOLINIO MOKYMO(SI) INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS (GLOBĖJAMS)

NUOTOLINIO MOKYMO(SI) INFORMACIJA MOKINIAMS IR TĖVAMS (GLOBĖJAMS)
Nuo 2020 m. kovo 30 d. pamokos vyks nuotoliniu būdu. Pamokų tvarkaraštis išlieka toks pat, tik pamokos suskirstomos pagal tai, kokiu būdu jos bus vedamos: sinchroniniu (tiesioginio susitikimo vaizdo konferenciniame pokalbyje) ar asinchroniniu (mokytojui skiriant užduotis, kurias mokiniai turi atlikti savarankiškai) būdu.
Pagrindinė mokytojų, mokinių, tėvų komunikavimo platforma – Tamo dienynas. Pagrindinės mokymosi platformos – Microsoft Office 365, Zoom, Eduka.
Tamo dienyne “Namų darbų” skiltis tampa asinchroninių pamokų užduočių talpinimo skiltimi (t.y. nuotolinio mokymo metu namų darbai nėra užduodami, o namų darbų skiltyje talpinamos asinchroninių pamokų užduotys (ar nuorodos į jas), kurias turėsite atlikti savarankiškai per (maždaug) pamokai skirtą laiką; asinchroninių pamokų metu mokytojai bus pasiekiami mokiniams (pvz., Microsoft Teams’e ar outlook’e, Tamo).
Prašome kasdien prisijungti prie Tamo dienyno ir stebėti visą informaciją.
Kad pirmoji nuotolinio mokymo savaitė nesukeltų sumaišties, pasitikrinkite, ar visi turite prisijungimus prie Tamo dienyno.
Sklandžiam darbui mokiniams reikalingas: kompiuteris (planšetė) su internetu ir/ arba telefonas; vadovėliai, sąsiuviniai, pratybų sąsiuviniai, rašymo priemonės.
Nuotolinio mokymo(si) metu labai svarbu, kad virtualus bendravimas būtų mandagus, neįžeidus. Ypač svarbi bendravimo kultūra. Mokytojo pamoka – autorinis kūrinys. Ji negali būti įrašoma, platinama be mokytojo sutikimo. Iškilus bet kokiems klausimams mokinys ir jo šeima konsultuojasi su klasės vadovu Tamo dienyne (o ypač svarbiais klausimais – telefonu).
Jei mokinys dėl ligos negali dalyvauti nuotolinio mokymo(si) procese, tėvai apie tai nedelsiant informuoja klasės vadovą.
Apie nuotolini mokymą(si), sėkmes ir nesėkmes, emocinę vaiko savijautą galite konsultuotis su progimnazijos administracija, švietimo pagalbos specialistais nuo 9.00 iki 16.00 val.