Būsimųjų pirmokėlių, penktokėlių ir naujai atvykstančių mokinių tėvelių dėmesiui!

  Informuojame, kad priėmimo rezultatus dėl mokymosi 2020-2021 mokslo metais Klaipėdos Vitės progimnazijoje galite matyti prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“. Birželio 1-12 d. progimnazijoje vykdomas mokymo prašymų ir sutarčių pasirašymas. Jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių asmenys nustatytu terminu atvykti negalite, turite telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku informuoti progimnazijos vadovą apie kitus dokumentų pateikimo terminus. Negalinčius atvykti numatytu laiku, prašome susisiekti tel. 846 313789  arba el paštu: vitesprogimnazija@gmail.com Atvykstant teikti prašymą nepamirškite :
  • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.
  Nesulaukus nurodytu laiku Jūsų atvykstant ar susisiekiant, priimsime tai kaip atsisakymą lankyti Vitės progimaziją !   Uniformų matavimas ir užsisakymas vyks birželio 17 dieną. Tikslų laiką paskelbsime mokyklos svetainėje www.vitesmokykla.lt ir facebook socialiniame tinkle „Klaipėdos Vitės progimnazija“ . Kilus klausimams dėl uniformų, kreipkitės telefonu 861829959 Lina Dūdienė   Pagarbiai, Klaipėdos Vitės progimnazijos administracija