Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimu Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo Klaipėdos miesto savivaldybėje nustatytos švelnesnės karantino režimo sąlygos. Nuo balandžio 12 d. 1–4 klasių vaikai mokomi mokykloje. Išsami informacija skelbiama Tamo dienyne. 5–8 klasių mokiniai tęsia mokymą(si) nuotoliniu būdu.