ATVIRŲ DURŲ DIENA

ŠIŲ METŲ LAPKRIČIO 30 DIENĄ VITĖS PAGRINDINĖJE MOKYKLOJE

ATVIRŲ DURŲ DIENA

Lankymasis pamokose, neformaliojo ugdymo būreliuose 8:15 – 15:00 val.

Individualūs susitikimai su mokytojais, švietimo pagalbos specialistais  17:00 – 19:30 val.

IKI MALONIŲ SUSITIKIMŲ!