Viktorina „Ar pažįsti savo gimtąjį kraštą?“

Šią savaitę šūkiu „Prisiminti, atminti, įminti!” pradėjome šventinių renginių ciklą, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo 100-mečiui paminėti.

Šventinėje viktorinoje „Ar pažįsti savo gimtąjį kraštą?“ 5-6 klasių komandos aktyviai varžėsi, pateikdamos tikslius atsakymus į klausimus apie Lietuvos praeitį, kultūrą, literatūrą, iškiliausias asmenybes, jų nuveiktus darbus. Mokiniai taip pat atliko kūrybines užduotis: kūrė posmus, aforizmus apie Tėvynę, gimtąją kalbą.

Ši iniciatyva skatina mokinius domėtis savo tautos praeitimi, gilinti istorines žinias, ugdyti lietuviškumo bei pilietiškumo jausmą.

 

Lietuvių kalbos mokytoja Alma Kriščiukaitienė