Savaitė su Vydūnu

Kovo 5 – 9 dienomis Klaipėdos Vitės pagrindinėje mokykloje vyko kalbų savaitė „…geriausios sąlygos Taurėjimui randasi Tėvynėje“(Vydūnas), skirta Vydūno 150 – osioms gimimo metinėms paminėti.

Pažintis su Vydūnu (Vilhelmu Storostu), viena iškiliausia Lietuvos asmenybe, vyko integruotai ir kūrybiškai, pasitelkiant pačias įvairiausias ugdymo formas. Buvo vedamos netradicinės, integruotos pamokos apie Vydūną, pristatomas dokumentinis filmas „Tamsoje būti Šviesa“ (rež. Z. Putilovas), pasakojantis apie Mažosios Lietuvos šviesuolio gyvenimą, bibliotekoje vyko akcija „Aktualiausios ir prasmingiausios Vydūno minties rinkimai“.

Mokyklos bendruomenei buvo surengta šventinė popietė „Patsai sau būk šviesuliu“. Renginį pagyvino susitikimas su Vydūno draugijos Klaipėdos skyriuje pirmininke Sigute Augutiene. Viešnios mintys, pamąstymai apie didžiojo kūrėjo nuveiktus darbus ir idėjas, jų reikšmingumą lietuvių tautai, gyvenimo vertybes ne vieną privertė susimąstyti apie savo gyvenimo prasmę ir esmę.

Kultūrinės – meninės mokymo erdvės persikėlė ir už mokyklos ribų: moksleiviams buvo surengta ekskursija į Kintų Vydūno kultūros centrą. Mokiniai turėjo puikią galimybę susipažinti su Vydūno ekspozicijomis, dalyvauti edukacinėje programoje „Vydūno žodžio filosofija ir rašyba“. Įspūdžių ir prisiminimų parsivežta daug.

Savaitės renginių programą paįvairino Klaipėdos Maksimo Gorkio progimnazijos ir mūsų mokyklos 5- tų klasių mokiniams surengta šventinė viktorina „Kelionė po Lietuvą“. Tai puikus tarpkultūrinių ryšių stiprinimo, taikaus bendravimo ir bendradarbiavimo pavyzdys, skleidžiant vydūnišką taikos dvasią ir žmoniškumo idėjas.

Vydūno sveikos gyvensenos idėja buvo pristatoma 8a klasės mokinių respublikinėje – praktinėje konferencijoje „Reikia išmokti sveikam išlikti“, kuri vyko kovo 9 dieną Klaipėdos Ievos Simonaitytės mokykloje.

2018 – ieji paskelbti Vydūno metais Lietuvoje. Švęsdami Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį minime ir pagerbiame šio istorinio šimtmečio vieną iškiliausių asmenybių – Vydūną. Būtent šis didis lietuvis visomis išgalėmis stengėsi stiprinti nepriklausomybę atgavusios Lietuvos dvasią, tautinę savigarbą ir savo tauraus asmens pavyzdžiu įrodė, kaip galima mylėti savo Tėvynę, tikėti jos ateitimi ir… Žmogumi. „Kiekviename žmoguje yra tikrasis, didysis žmogus sau, tautai, žmonijai, nuolatos siekiantis „didėti iš vidaus“ (Vydūnas). ŠVIESA IR PAGARBA gaubia tautos mokytojo ir humanisto Vilhelmo Storostos – Vydūno atminimą.

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Alma Kriščiukaitienė