PRIIMTŲ MOKINIŲ SĄRAŠAI

MIELI TĖVELIAI,

MOKINIŲ, PRIIMTŲ Į VITĖS PAGRINDINĘ MOKYKLĄ, SĄRAŠAI SKELBIAMI MOKYKLOS I-AME AUKŠTE (FOJE).

MALONIAI LAUKIAME !