Projekto „Lyderių laikas 3“ svečiai

Šiomis dienomis  stažuotei  į Klaipėdą atvykę projekto „Lyderių laikas 3“ Kauno ir Drauskininkų savivaldybių atstovai. Stažuotės tema „Mokytojų motyvacija, mokinių pasiekimų gerinimas“.  Rugsėjo 13 – tą dieną garbingus svečius priėmėme ir mes – Vitės progimnazija. Susitikimo metu įstaigos vadovė svečiams pristatė mokyklą, pokyčius, viziją. Mokytojai pasidalino savo gerąja patirtimi: projektine veikla, dalyko integravimu, inkliuziniu ugdymu bei bendradarbiavimu su bendruomene.