Pailgintos dienos grupė

Atlyginimas už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą

Vadovaujantis Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimu Nr.T2-194 „Dėl atlyginimo už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydžio nustatymo“  ir  2017 m. spalio 19 d. sprendimo pakeitimu T2-263 nustatytas atlyginimas už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose dydis vienam asmeniui per mėnesį:

1.1. kai pailgintos dienos grupė veikia 1,5 valandos per dieną, – 17,95 euro;

1.2. kai pailgintos dienos grupė veikia  3 valandas per dieną – 35,90 euro;

1.3. kai pailgintos dienos grupė veikia 4 valandas per dieną – 47, 90 euro;

1.4. kai pailgintos dienos grupė veikia 5 valandas per dieną – 59,90 euro;

2.1. minimalus mokinių skaičius pailgintos dienos grupėje – ne mažesnis kaip 12, maksimalus – ne didesnis kaip 24;

2.2. už teikiamą pailgintos dienos grupės paslaugą nemokama, jeigu:

  • mokinys gauna nemokamą maitinimą:
  • mokinys yra didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių;
  • mokinys nelanko pailgintos dienos grupės dėl ligos;
  • mokinys nesinaudoja teikiama paslauga, bendrojo ugdymo mokyklai nevykdant ugdymo veiklos;

2018,Nr. T2-270 pakeitimas

Mokėjimas už pailgintos dienos grupę

Kiekvieną mėnesį yra pateikiamas mokėjimo kvitas. Mėnesio įmoką reikia sumokėti iki einamojo mėnesio 15 d. į kvite nurodytą sąskaitą.

Pailgintos dienos grupę gali lankyti 1-4 klasių mokiniai.
Grupės darbo laikas: I – IV nuo 13.00 val. iki 17.00 val.; V 12.00 val. iki 16.00 val.
Darbą grupėje reglamentuoja pailgintos dienos grupės paslaugos teikimo Klaipėdos Vitės progimnazijoje tvarkos aprašas.

Klaipėdos Vitės progimnazijos pailgintos dienos grupės tvarkos aprašas