Laisvos darbo vietos


Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla skelbia atranką laisvai anglų kalbos mokytojo darbo vietai užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. (pilnas darbo krūvis)

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla skelbia atranką pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, anglų kalbos / pradinių klasių mokytojo pedagoginė kvalifikacija. Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas. Geri informacinių technologijų naudojimo įgūdžiai.

 

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  6. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  1. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vites.pagrindine@gmail.com. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje. Dokumentai priimami mokykloje (J. Janoniog. 32, , el. p. vites.pagrindine@gmail.com). Telefono numeris pasiteiravimui: 8 46 313789 arba mob. 867768170

 

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Dokumentai priimami iki 2017 m. birželio 1 d.