Laisvos darbo vietos

 

Klaipėdos Vitės progimnazija skelbia atranką gamtos – biologijos mokytojo darbo vietai užimti nepilnam krūviui nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

  1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
  2. gyvenimo aprašymą;
  3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
  4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
  5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
  6. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
  7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vites.pagrindine@gmail.com. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami mokykloje (J. Janoniog. 32, , el. p. vites.pagrindine@gmail.com). Telefono numeris pasiteiravimui: 8 46 313789 arba mob. 867768170

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.