Laisvos darbo vietos

Reikalingas pradinių klasių mokytojas

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla skelbia atranką pradinių klasių mokytojo darbo vietai užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 6. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
 7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vites.pagrindine@gmail.com. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami mokykloje (J. Janoniog. 32, , el. p. vites.pagrindine@gmail.com). Telefono numeris pasiteiravimui: 8 46 313789 arba mob. 867768170

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 15 d.

 

Reikalingas anglų kalbos mokytojas

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla skelbia atranką anglų kalbos mokytojo darbo vietai užimti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

Reikalavimai pretendentams:
Aukštasis universitetinis išsilavinimas, Pageidautina ne mažesnis  kaip  3 metų  pedagoginis darbo stažas.

Pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentas turi pateikti šiuos dokumentus:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;
 2. gyvenimo aprašymą;
 3. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
 4. valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą;
 5. pedagogo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą;
 6. darbo stažą patvirtinantį dokumentą;
 7. atrankai pretendentas gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijų kopijas.

Pretendentas dokumentus pateikia asmeniškai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu vites.pagrindine@gmail.com. Dokumentų originalai, pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinti su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, neatitinkantiems kvalifikacinių reikalavimų, nepateikusiems dokumentų, ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Dokumentai priimami mokykloje (J. Janoniog. 32, , el. p. vites.pagrindine@gmail.com). Telefono numeris pasiteiravimui: 8 46 313789 arba mob. 867768170

Kiekvienam pretendentui, atitinkančiam kvalifikacinius reikalavimus, bus pranešta atrankos data, individualus laikas atvykti į pokalbį, tiksli atrankos vieta ir numatoma trukmė.

Dokumentai priimami iki 2018 m. birželio 15 d.

 

 

KONKURSAS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI  PAREIGOMS UŽIMTI

 

Konkurso sąlygos:

Įstaigos pavadinimas:

Klaipėdos Vitės pagrindinė mokykla, įstaigos kodas 190438953

Pareigos (pakaitinis/statutinis valstybės tarnautojas/darbuotojas/karjeros valstybės tarnautojas dėl tarnybinės būtinybės):

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Pareigų pavadinimas; lygis/kategorija (išskyrus dirbantiems pagal darbo sutartį):

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui (0,5 etato).

Darbo vieta (miestas):

 1. Janonio 32 g. 7, LT – 94246 Klaipėda

Pretendentų atrankos būdas:

Testas žodžiu (pokalbis)

Darbo užmokestis:

Nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo 2017 m. sausio 17 d. įstatymu Nr. XIII-198.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti konkurse.
 2. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, išsilavinimą patvirtinančius dokumentus, kitus dokumentus patvirtinančius pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams
 3. Užpildytą pretendento anketą
 4. Gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes).
 5. Dokumentų pateikimo būdas:

Vadovaujantis Konkursų valstybės ir savivaldybių įmonėse, iš valstybės, savivaldybių ir valstybinio socialinio draudimo biudžetų bei iš kitų valstybės įsteigtų fondų lėšų finansuojamose valstybės ir savivaldybių įstaigose ir viešosiose įstaigose, kurių savininkė yra valstybė ar savivaldybė, organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr.496, dokumentai teikiami tik Valstybės tarnybos departamento Prašymų teikimo modulio savitarnos tinklapyje adresu: https://pm.vataras.lt/prasymai/

Pranešimas pretendentams:

Pretendentams, kurie atitiks konkurso skelbime nustatytus reikalavimus, pranešimai apie dalyvavimą pretendentų atrankoje, bus išsiųsti elektroniniu laišku.

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

Telefonas pasiteirauti – (8 46) 313789 arba 8 677 68170  informacija apie mokyklą –www.vites mokykla.lt; el. p. vites.pagrindine@gmail.com

Skelbimas galioja iki:

Dokumentai priimami 14 kalendorinių dienų nuo konkurso paskelbimo Valstybės tarnybos departamento interneto tinklalapyje (įskaitant konkurso paskelbimo dieną)

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI PAREIGYBĖS APRAŠYMAS