For a clean World Hand in Hand

FOR A CLEAN WORLD HAND IN HAND (Ranka rankon už švarų pasaulį)- pagrindinis tikslas: formuoti teisingą jaunimo požiūrį į aplinkos apsaugą. Ieškoti problemų sprendimo būdų. Projekto šalys- partnerės: Turkija, Lietuva, Lenkija, Ispanija, Portugalija