Connection of different subjects: We did it

Connection of different subjects: We did it (mokomųjų dalykų integracija). Mūsų mokykloje integruotas mokymas yra viena iš prioritetinių sričių. Turime kompetencijos sakyti, kad pamokos teikia didesnę naudą nei įprastos:

  • mažėja mokymosi krūvis, nes tuo pačiu mokomasi dviejų dalykų;
  • pamokos yra įdomesnės;
  • didėja mokinių mokymosi motyvacija;
  • išvengiama dalykų dubliavimo;
  • efektyvesnė pagalba mokiniui įsisavinti sudėtingą mokymo turinį;
  • kolegų bendradarbiavimas: įgyvendinama idėją, atrandama bendra tema, derinama su kolega.

Integruojama ne tik užsienio kalba ir kitas dalykas, bet ir socialiniai mokslai su daile, tikslieji mokslai su muzika ir t. t.

Mūsų projekto tikslas ne tik skatinti mokomųjų dalykų integraciją, bet ir padėti šalių partnerių mokytojams įvairiais būdais tobulinti pamoką (nauja metodika, mokymosi priemonėmis, nacionalinių agentūrų finansine parama). Projektas suteikia galimybę pasidalinti patirtimi bei jos įgyti, stiprina mokytojo profesijos prestižą.

Integruotas įvairių dalykų mokymas turi sietis su kasdienio gyvenimo veiklomis, jis negali būti atitrūkęs nuo šiuolaikinio gyvenimo, nuo jaunimo problemų: patyčių, netolerancijos, empatijos stokos, mokyklos lankymo problemų. Šis novatoriškas projektas skirtas mokiniams ir mokytojams, norintiems ne tik efektyviau mokyti(s), bet ir išmokyti suprasti kitus, padėti, kuriems reikalinga pagalba.

Projektas, kurį sudaro daugiašalė partnerystė (Lietuva, Turkija, Rumunija, Graikija, Bulgarija, Jungtinė Karalystė) truks 24 mėnesius ir turės teigiamą poveikį ne tik mokiniams ir mokytojams, bet ir visai mokyklos bendruomenei. Nauji mokymo metodai mokymo(si) procesą padarys įdomesniu, patrauklesniu.

Pažintis su Bulgarija

Spalio mėnesio pabaigoje keturios mūsų mokyklos mokytojos (L. Bružienė, R. Kastėnienė, R. Bagdonaitė, L. Bielskė) vyko į garsųjį rožių kraštą – Bulgariją, pagal Erazmus+ projektą „Connection of different subjects: we did it“. Projekte be Lietuvos, dalyvavo Bulgarijos, Rumunijos, Graikijos, Turkijos komandos.

Pažintis su kalnuotąja Bulgarija prasidėjo ekskursija po sostinę Sofiją, kurios pavadinimas kilo iš senovės graikų kalbos ir reiškė išmintį. Aplankėme Sofijos pasididžiavimą – Aleksandro Nevskio katedrą, vieną didžiausių stačiatikių katedrų pasaulyje, kurios statyba truko net  40 metų. Pasivaikščioję sostinės gatvėmis, pastebėjome pakankamai daug sovietinės architektūros ir skulptūros pavyzdžių bei šalia stovinčių prabangių, naujos statybos namų. Po ekskursijos išvykome į Sandansko miestą, pakeliui grožėdamiesi Pirėnų kalnais. Apsistojome viešbutyje.

Kitą dieną vykome į susitikimą su Strumyani miesto savivaldybės mero pavaduotoja, kuri papasakojo apie savivaldybės infrastruktūrą, bendradarbiavimą su kitomis šalimis, apie krašto kultūrą ir tradicijas. Atsisveikinę su savivaldybės darbuotojais, vykome į pagrindinį mūsų kelionės tikslą – į St. Paisty Hilendarski mokyklą Mikrevo kaime. Įvyko oficialus susitikimo atidarymas – nuskambėjo valstybės himnas, iškeltos projekte dalyvaujančių šalių vėliavos, mokiniai svečius sutiko šokiu, dainomis, su duona, medumi. Stebėjome pirmą integruotą pamoką „Tradicijos ir folkloras“,  kurią pravedė mokyklos šeimininkai. Pamoka pravesta anglų kalba, pasirinkta tradicija, kai gimusiam vaikui, pranašaujama ateitis. Pamokoje dainavo pagyvenusių žmonių folklorinio ansamblio narės. Po stebėtos pamokos vykome į garsiuosius  molinius namus, kuriame skanavome tradicinius bulgariškus patiekalus. Grįžę į mokyklą, buvome supažindinti su projekto komandomis, jų šalimi bei švietimo sistema.

Trečią dieną komandos pristatė sukurtus projekto logotipus. Slapto balsavimo būdu išrinktas graikų kurtas logotipas – geltonajame skritulyje pavaizduoti galimi integruojami dalykai. Stebėjome bulgarų antrą integruotą pamoką “Mitai, legendos ir etninė tolerancija“, kurioje  dalyvavo įvairaus amžiaus vaikai. Pamokoje mokiniai vaidino, skambėjo tradicinės romų dainos, šokiai. Po šios pamokos, vyko lietuvių kalbos ir muzikos integruota pamoka „Mano šeima“. Pamoką vedė du mokytojai (L. Bielskė, R. Bagdonaitė), panaudoti keli ugdymo metodai – ryto ratas, kuriame bulgarų vaikai išmoko lietuviškai pasisveikinti bei susipažinimas, kuris padėjo išmokti visą lietuvių kalbos sakinį. Pamokoje buvo pristatytas žodynėlis, mokomasi naujų šeimos narių pavadinimų, praktinėje dalyje pildomas genealoginis medis, dainuojama lietuviška daina „Mano šeima“, įsivertinta naudojant „Šviesoforo“ metodą bei reflektuojama panaudojant tris nykščių pozicijas. Pamokos fragmentus galima pažiūrėti internete: https://youtu.be/dpI_HeKTCKs bei  https://youtu.be/kIqv4YfFbjQ. Po rimto darbo išvykome į Melniką, mažiausią Bulgarijos miestą, kurio pavadinimas kilo nuo kreidos piramidžių, supančių Melniką iš visų pusių. Pasidžiaugę romantišku miesto vaizdu, grįžome į viešbutį.

Paskutinę projekto dieną aplankėme Bansko, Leščenko miestelius, pasigrožėjome kraštovaizdžiu. Vakarienės metu apsikeitėme dovanomis ir gavome pažymėjimus. Padėkojome šeimininkams už svetingumą ir puikų susitikimo organizavimą.

Lauksime kitų susitikimų!

Invalid Displayed Gallery

http://vitesmokykla.lt/?p=14218

Erasmus+ projekto „Connection of different subjects: We did it“ partnerių susitikimas Graikijoje

2021-09-27-10-01

 

Kasdieniai integracijos procesai sparčiai vyksta visur: ekonomikoje, technologijose, moksle, mokinių ugdyme. Integraciniai ryšiai pagyvina mokymo procesą, padeda geresnius dalykinių žinių, mokėjimų bei įgūdžių pagrindus. Tinkamas dalykų tarpusavio integravimas leidžia mokiniams pritaikyti savo gebėjimus, padeda greičiau įsiminti reikiamą informaciją, pagilina, išplečia ir susieja žinias bei gebėjimus, žadina mokinių mokymosi motyvaciją, ugdo gebėjimą bendrauti ir bendradarbiauti, leidžia kokybiškiau paskirstyti mokymosi laiką, skatina mokytojus dirbti komandomis. Dėl šių priežasčių labai svarbu skatinti integruoto ugdymo plėtrą mokyklose, plėtoti mokytojų kompetencijas bendradarbiauti ir ieškoti jų mokomųjų dalykų tarpusavio ryšių bei formų sėkmingai dalykų integracijai.

„Connection of different subjects: We did it“ - projekto tikslas ir yra skatinti mokomųjų dalykų integraciją, padėti šalių partnerių mokytojams įvairiais būdais tobulinti pamoką. Projektas suteikia galimybę pasidalinti patirtimi bei jos įgyti. Jis skirtas mokiniams ir mokytojams, norintiems efektyviau mokyti(s), išmokti suprasti kitus, padėti, kuriems reikalinga pagalba. Projekto dalyviai - Lietuva, Turkija, Rumunija, Graikija, Bulgarija. Projekto daugiašalė partnerystė turės teigiamą poveikį visų šalių mokiniams ir mokytojams, mokyklos bendruomenėms. Naujos patirtys, nauji mokymo metodai mokymo(si) procesą padarys dar įdomesniu ir  patrauklesniu.

Pažintis su Graikija

Rugsėjo mėnesio pabaigoje keturios mūsų mokyklos direktorė R.Venckienė ir mokytojos- L.Bružienė, R.Mončienė, A.Skiotienė vyko į Graikiją, pagal Erazmus+ projektą „Connection of different subjects: we did it“. Projekte be Lietuvos, dalyvavo Rumunijos, Graikijos, Turkijos komandos.

Graikijoje yra daugybė architektūros objektų, atstovaujančių didelę istorinę vertę. Vienas iš jų yra Atėnų Akropolis. Kuriame pirmą projekto dieną turėjome garbės apsilankyti. Graikijoje Akropolis reiškia "aukštą miestą". Tai virš kalvos esanti plokščia kalva (apie 80 m aukščio) su stačiais šlaitais iš visų krypčių, išskyrus vakarinę. Senovės laikais pagrindinė šios struktūros funkcija buvo apsaugoti nuo įsibrovėlių. Per amžius Akropolis buvo: karalių namai, citadelė, mitiniai dievų namai, religinis centras ir turistų traukos centras. Jis atlaikė bombardavimus, didžiulius žemės drebėjimus ir vandalizmą, tačiau vis dar mena turtingą Graikijos istoriją. Šiandien tai yra UNESCO kultūros paveldo objektas, kuriame yra kelios šventyklos, iš kurių garsiausia - Partenonas - šventykla miesto deivei Atėnei. Šventykla pastatyta kaip padėka deivei už atėniečių ir graikų išgelbėjimą per paskutinį karą su persais. Pažintį su Akropolio istoriją, tęsėme  Akropolio muziejuje.  Tai archeologijos muziejus sutelktas į archeologinius artefaktus, rastus ant Akropolio uolos ir aplinkiniuose šlaituose.

Antrą viešnagės dieną projekto dalyvių komandos buvo pakviestos į Graikijos Skala Oropos miesto pradinę mokyklą. Jaukiame mokyklos kieme svečius pasitiko mokyklos mokytojai ir mokiniai. Šventinį renginį vedė vyriausi mokyklos mokiniai. Tautiniais rūbais pasipuošę vaikai pristatė graikų liaudies šokius ir dainas. Svečių komandų atstovėms iškilmingai buvo įteiktos jų šalių vėliavos. Jos visą savaitę puošė mokyklos kiemą, primindamos apie čia vykstantį projekto dalyvių susitikimą.

Su mokomųjų dalykų integracija projekto dalyviai susipažino mokykloje stebėdami pamokas. Buvo stebėtos graikų mokytojų vesta dailės ir matematikos pamoka. Kurioje išmoktos geometrinės figūros sugulė į gražius dailės darbelius. Taip pat pasaulio pažinimo ir muzikos pamoka - joje nagrinėjamos žmogaus emocijos per muziką ir savęs pažinimą. Partnerių iš Turkijos vesta pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamoka apie metų laikus. Graikų mokytojų istorijos ir anglų kalbos pamoka itin pasižymėjo plačia integracija. Pamokos metu buvo dviem kalbomis nagrinėjama Amphiaraos šventovė. O sekančią dieną pamokos tęsinys vyko pačioje šventovės vietoje. Šventyklos amfiteatro scenoje pamokoje dalyvavę mokiniai vaidino sceną apie didvyrį Amphiaraos, pas kurį piligrimai eidavo aiškintis sapnų ir gydytis ligų.

Pažintį su mokykla ir projekto partneriais vainikavo seminaras, kuriame buvo skaitomi pranešimai, dalijamasi patirtimi ir įspūdžiais. Lietuvą seminare atstovavo projekto kuratorė Lina Bružienė.

Paskutinę dieną šeimininkai projekto dalyvius supažindino su Graikijos miestu Peloponese -  Nafplijas. Nafplijas buvo pirmoji nepriklausomos Graikijos sostinė. Svarbus rytų Peloponeso jūros uostas. Didžioji dalis istorinio senamiesčio yra nedideliame, į įlanką įsikišusiame pusiasalyje. Jame yra marmuriniai šaligatviai bei vientisa namų architektūra. Senamiesčio įtvirtinimai ir prie jų uostas buvo pastatyti Bizantijos laikais. Gynybiniai įtvirtinimai buvo statomi valdant miestą prancūzams, venecijiečiams ir turkams.

Įspūdingas atsisveikinimo vakaras su tradiciniais patiekalais, su muzikos ritmu, mokykloje išmoktu Sirtakio šokiu, padėkomis projekto dalyviams ir šeimininkams leido įsitikti projekto reikalingumu, kurio dėka galime geriau pažinti pedagoginio darbo specifiką, šalies kultūrą, papročius, žmonių nuoširdumą. Tai daug įspūdžių ir puikios patirties laikas šioje nuostabioje ir be galo svetingoje šalyje.

Lauksime kitų susitikimų!

Raminta Mončienė ir Atėnė Evelina Skiotienė