NAUJIENOS

20160212_105439

2016 10 28

BENDRUOMENĖS DALYVAVIMAS ERASMUS PROJEKTE

2016 rugsėjo mėnesį mokykloje startavo projektas „Here we come“(„Štai ir mes“), kuris tęsis iki 2018 metų rugpjūčio. Tai tarptautinis daugiašalis Erasmus+ projektas, kurio pagrindinis tikslas – dalintis gerąja patirtimi dirbant su jaunesniojo amžiaus ir specialiųjų poreikių mokiniais.

Projekte dalyvauja šešios šalys: Anglija, Graikija, Ispanija, Lietuva, Turkija, Vengrija.

Spalio 14-19 dienomis vyko pirmasis projekto partnerių susitikimas Vengrijoje, Budapešte.

Projektinio susitikimo dalyviai praleido daug laiko, planuodami tolimesnę projekto veiklą, lankėsi mokyklose, stebėjo įvairias pamokas pradinėse klasėse. Taip pat projekto nariai dalyvavo organizuotoje konferencijoje „Ankstyvojo anglų kalbos mokymo geroji patirtis ir inovacijos“. Konerencijoje pranešimą skaitė savanoriu Amerikoje ir Afrikoje dirbantis Russell Harping, naujos mokymo metodikos išradėjas Makara Gyorgy, savo darbo patirtimi dalinosi mokytojos praktikės Kokayne Lanyi Marietta ir Csiszar Aliz.

Viešnagės Budapešte metu projekto dalyviams buvo pasiūlyta aplankyti įspūdingo grožio pastatą ir šalies pasididžiavimą – šalies parlamentą, keletą svarbių miesto vietų.

Atsisveikinimo vakarą  šeimininkai surengė įspūdingą mokinių koncertą, kurio metu pagerbė visas atvykusių šalių delegacijas, šokdami jų tautinius šokius. Smagu, kad kalbos ir kultūrų skirtumai netampa barjeru norintiems bendrauti, bendradarbiauti ir dalintis gerąja patirtimi.

Sekantis Erasmus+ projekto narių susitikimas – Ispanijoje kovo mėnesį.

_______________________

2016 10 27

                                          Artėjant Vėlinėms…

Su verkiančiu dangumi, o kartais ir su skaisčia rudens saule ateina lapkritis, o su juo ir  – Vėlinės.

Vėlinės – tai gedulo ir rimties šventė, tai gyvųjų ir mirusiųjų suartėjimo ir  pabendravimo laikas. Vėlines – mirusiųjų pagerbimo šventę – švenčia viso pasaulio žmonės. Ant sutvarkytų kapų uždegamos žvakutės. Bažnyčioje laikomos gedulingos mišios už mirusiuosius. Tai ramybės ir tylos diena.

     O ar žinote, kodėl imta deginti žvakes?

Tikėta, kad Vėlinių vakarą vėlės sugrįžta. Vėlių laukdavo visuose namuose, netgi įsakmiai būdavo kviečiamos, o joms pasišildyti užkuriama ugnis, atviras namų židinys, uždegamos žvakės.

Manyta, kad į dangų nepatekusios vėlės klaidžioja amžinoje tamsybėje, yra piktos, kerštingos. Žvakučių šviesa apšviečia vėlėms kelią, kad jos galėtų pakilti ten, kur būtų ramesnės ir laimingesnės. Šią naktį vėlės laukia gyvųjų pagarbos, dvasinio susikaupimo, rimties, liūdesio ir ilgesio. Vėlės aplanko savo artimuosius, įsitikina jų gerumu, nuoširdumu ir jų sieloms lengviau kilti į šviesą.

Tad uždekime mirksinčią žvakelę, mintimis ir širdimi pabūkime kartu su brangiais žmonėmis, išėjusiais AMŽINYBĖN… Uždekime žvakutę ir ant nelankomo kapo. Tegul ant visų žinomų ir nežinomų kapų plevena mūsų meilės, pagarbos ir vilties liepsnelės.

Jau tapo tradicija, kad mūsų mokyklos mokiniai vyksta į Klaipėdos Mažosios Lietuvos istorijos muziejų edukacinį užsiėmimą „Mirusiųjų minėjimo tradicijos Mažojoje Lietuvoje“. Jaukioje muziejaus aplinkoje mokiniai sužino apie pačias seniausias mūsų protėvių – baltų – mirusiesiems atminti skirtas apeigas, mirusiųjų minėjimo tradicijas, jų kaitą Klaipėdos krašte skirtingais istoriniais laikotarpiais ir skirtingose religinėse bendruomenėse. Užsiėmimo metu vaikai turi galimybę susipažinti su senąja žvakių gamybos technologija, patys gamintis žvakes.

_______________________

2016 10 24

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS

Pirmą kartą Lietuvoje organizuojamų Vokiečių kalbos dienų „Ö kaip vokiškai?“ renginiai spalio 18-20 dienomis vyko ir Klaipėdos Vitės pagrindinėje mokykloje, kuriuos organizavo vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė. Mokiniai dalyvavo viktorinoje – diskusijoje “Kodėl verta mokytis vokiečių kalbos”. S. Dacho namuose vyko netradicinė vokiečių kalbos pamoka 5-6 klasių mokiniams, kurios metu mokiniai artimiau susipažino su Klaipėdoje gimusio vokiečių poeto Simono Dacho gyvenimu ir kūryba. Spalio 20 dieną 8a klasės mokiniai dalyvavo integruotoje vokiečių kalbos – geografijos pamokoje (geografijos mokytoja Kristina Stonytė), susipažino su didžiausiais Vokietijos miestais, atliko praktines užduotis, o 5a klasėje pravesta integruota vokiečių kalbos – matematikos pamoka (matematikos mokytoja Jurgita Kupšytė- Karbauskė), kurioje mokiniai skaičiavo ilgį, plotį, aukštį, lygino savo ir klasės draugų ūgį, atsakymą pateikdami vokiečių kalba. 6a klasės mokiniai pasveikino mokytojus Vokiečių kalbos dienų proga savo gamintomis Vokietijos vėliavėlėmis. Pamokų metu buvo klausoma grupės SKAMP specialiai šiai progai sukurto Vokiečių kalbos dienų himno.

Vokiečių kalbos mokytoja Lina Bružienė

_______________________