Nuotolinis mokymas

Gerbiami tėveliai,

vadovaujantis Lietuvos respublikos vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimu, 2020 m. gruodžio 30 d. Nr. 1470 (pridedama), mokykla įsipareigoja nuo 2021 m. sausio 4 d. užtikrinti pradinių klasių mokinių nuotolinį ugdymą, priežiūrą ir maitinimą mokykloje kai tėvai, įtėviai, globėjai, atstovai pagal įstatymą darbo funkcijas (darbus) privalo atlikti darbo vietoje ir negali užtikrinti vaikų priežiūros namuose. Ši sąlyga galioja tik jei abu pradinių klasių mokinio tėvai dirba suvaldant epidemiologinę situaciją ir negali vaikų prižiūrėti namuose. Jei jūsų šeima negalės užtikrinti vaiko mokymosi nuotoliniu būdu, prašome kaip galima greičiau apie tai informuoti mokyklos administraciją el. p. vitesprogimnazija@gmail.com , nurodant vaiko vardą, pavardę bei klasę. Būtina pateikti įrodančius dokumentus dėl darbo pobūdžio.

file:///C:/Users/2HP450G6_Vite/Downloads/vyriausyb%C4%97s-nutarimas.pdf

Pagarbiai

Mokyklos administracija

MOKYMO NUOTOLINIU UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU APRAŠAS

ATMINTINĖ
KONTAKTAI