Atostogos

Mokiniams skiriamos atostogos:

Rudens–Žiemos (Kalėdų)– Žiemos–Pavasario (Velykų)– Vasaros

Atostogos Prasideda Baigiasi
Rudens 2019-10-28 2019-10-31
Žiemos (Kalėdų) 2019-12-23 2020-01-03
Žiemos 2020-02-17 2020-02-21
Pavasario (Velykų) 2020-04-14 2020-04-17
Vasaros 1 – 4 klasės

5 – 8 klasės

2020-06-10

2020-06-25

2020-08-31

2020-08-31

Mokslo metai  skirstomi pusmečiais:

 I pusmetis  2019-09-01 iki 2020-01-24;

 II pusmetis 1–4 klasėms 2020-01-27  iki 2020-06-09, 5–8 klasėms iki 2020-06-23;