Mokyklos vizija, misija

VIZIJA

Vitės pagrindinė mokykla  –   moderni, besimokanti, atvira naujovėms mokykla, siekianti kokybiško ugdymo/si tikslų, tenkinanti kiekvieno mokinio poreikius, ugdanti aukštą kiekvieno mokinio kultūrą, siekianti visų bendruomenės narių partnerystės.
MISIJA

Mokykla teikia kokybišką, atitinkantį šiuolaikinius reikalavimus pradinį ir pagrindinį ugdymą, kuria sveiką ir saugią mokymosi aplinką, ugdo dorą, kūrybišką ir savarankišką  asmenybę

FILOSOFIJA

KAS KURIA, ŽEMĘ STUMIA PIRMYN.
I. ŠEINIUS