Mokinių priėmimas

_________________________________

Laisvos mokymosi vietos 2017/2018 m.m.

Klasė Vietų skaičius
1 klasė 11
2 klasė 6
3 klasė 1
4 klasė 0
5 klasė 10
6 klasė 0
7 klasė 10
8 klasė 5
10 klasė 7

PRIĖMIMAS

„Informuojame, kad patvirtintas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas (2018-01-25 Nr. T2-12), kuriuo nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat numatoma, kad pirmąją prašymų registravimo dieną mokyklose pirmiausia įregistruojami registruotu laišku atsiųsti prašymai, kurių išsiuntimo data (patvirtinta ant voko pašto antspaudu) yra ne vėlesnė ar ta pati kaip pirmoji prašymų priėmimo diena.

             Siekiant sumažinti „gyvas“ eiles prie mokyklų, rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.“

Tėveliams, atsiuntusiems prašymus registruotu laišku, pakartotinai vasario 19 -tą dieną teikti prašymų nereikia !

Prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais į 1 klasę priimami nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

Prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais į 2–8 klases priimami nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018–2019 MOKSLO METAIS PRIĖMIMO PRADŽIOS

DOKUMENTAI

Būsimų pirmokų tėvai mokyklai  pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymas (taupydami laiką, galite užsipildyti namuose, forma pateikta žemiau). Prašymą turi pateikti vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). Asmeniškai pateikiant prašymą su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
2. Pageidaujančio mokytis asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (jo kopija).
3. Dokumentai patvirtinantys pirmumo teisę (našlaičio statusą įrodantys dokumentai, specialiųjų ugdymosi poreikių pažymos, brolių/sesių gimimo liudijimai ar mokinio pažymėjimai (jų kopijos).

prašymas-pirmokams-2018-1

prašymas-2-4-kl-2018-1

prašymas 5-8 kl 2018

Sprendimas dėl klasių ir mokinių skaičiaus vidurkio 2017/2018 m.m.

Mokinių priėmimo komisijos sudėtis ir veiklos organizavimas

 

Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas, aptarnavimo teritorijos:

Klaipėdos Vitės pagrindinei mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos

Priėmimo į bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (1)

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai: paspaudus nuorodą pateksite į Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį.