Mokinių priėmimas

Būsimųjų pirmokėlių, penktokėlių ir naujai atvykstančių mokinių tėvelių dėmesiui!

Informuojame, kad priėmimo rezultatus dėl mokymosi 2020-2021 mokslo metais Klaipėdos Vitės progimnazijoje galite matyti prisijungus prie Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainės (www.klaipeda.lt) paskyros „Priėmimas į mokyklas“.

Birželio 1-12 d. progimnazijoje vykdomas mokymo prašymų ir sutarčių pasirašymas. Jeigu dėl ligos, išvykimo ar kitų svarbių priežasčių asmenys nustatytu terminu atvykti negalite, turite telefonu, elektroniniu ar registruotu laišku informuoti progimnazijos vadovą apie kitus dokumentų pateikimo terminus. Negalinčius atvykti numatytu laiku, prašome susisiekti tel. 846 313789  arba el paštu: vitesprogimnazija@gmail.com

Atvykstant teikti prašymą nepamirškite :

  • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

 

Nesulaukus nurodytu laiku Jūsų atvykstant ar susisiekiant, priimsime tai kaip atsisakymą lankyti Vitės progimaziją !

 

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymas 1 klasėms 2020/2021 m.m.

Prašymas 2-4 klasėms 2020/2021 m.m.

Prašymas 5-8 klasėms 2020/2021 m.m.

 

 

Uniformų matavimas ir užsisakymas vyks birželio 17 dieną. Tikslų laiką paskelbsime mokyklos svetainėje www.vitesmokykla.lt ir facebook socialiniame tinkle (Klaipėdos Vitės progimnazija).  Kilus klausimams dėl uniformų, kreipkitės telefonu 861829959 Lina Dūdienė

_______________________________________________________________________

INFORMACIJA DĖL REGISTRACIJOS Į MOKYKLAS 2020–2021 MOKSLO METAMS

PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS 2019–2020 MOKSLO METŲ PRIĖMIMUI

Priėmimo-2020-2021-m.-m.-vykdymo-planas (1)

https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9

 

_______________________________________________________________

 

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;

  • priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
  • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

 

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

 

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

Savivaldybės administracija

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai: paspaudus nuorodą pateksite į Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį.