Mokinių priėmimas

INFORMACIJA DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO

Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS 2022–2023 MOKSLO METAMS

Tęsiant mokymąsi pagal aukštesnio lygmens ugdymo programas tose pačiose mokyklose (iš priešmokyklinio į 1 klasę, iš 4 klasės į 5 klasę) sistemoje prašymų registruoti nereikia. Mokyklų vadovams teikiami rašytiniai prašymai iki pagrindinio priėmimo kitiems mokslo metams vykdymo sistemos pagrindu pradžios. Vėliau pateikti prašymai tenkinami tik tuo atveju, jeigu, pasibaigus pagrindiniam priėmimui, mokyklose liko laisvų vietų.

Informuojame, kad prašymai mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės mokyklose nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. pradedami registruoti mokinių priėmimo informacinėje sistemoje (www.klaipeda.lt) nuo 2022 m.:

 1. Kovo 1 d. 10 val. į 9 klases.
 2. Kovo 2 d. 10 val. į 10–12 klases.
 3. Kovo 3 d. 10 val. į 1 klases.
 4. Kovo 7 d. 10 val. į 2–4 ir 6–8 klases.
 5. Kovo 8 d. 10 val. į 5 klases.

Visa su priėmimu į mokyklas susijusi informacija skelbiama Klaipėdos miesto savivaldybės interneto svetainėje (https://svietimas.klaipeda.lt/ ).

 

 

Būsimųjų pirmokėlių, penktokėlių ir naujai atvykstančių mokinių tėvelių dėmesiui!

Atvykstant teikti prašymą nepamirškite :

 • vaiko tapatybę patvirtinančio dokumento (kopijos);
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentų (jų kopijų) teisės aktų nustatyta tvarka;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas). Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

PRAŠYMŲ FORMOS

Prašymas 1 klasėms 2021/2022 m.m.

Prašymas 2-4 klasėms 2021/2022 m.m.

Prašymas 5-8 klasėms 2021/2022 m.m.

 

 

PRIĖMIMO Į SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLOMS PRISKIRTOS APTARNAVIMO TERITORIJOS 2019–2020 MOKSLO METŲ PRIĖMIMUI

Priėmimo-2020-2021-m.-m.-vykdymo-planas (1)

https://svietimas.klaipeda.lt/priemimo-i-mokyklas-dokumentai/9

_______________________________________________________________

PRIĖMIMO DOKUMENTAI

Pradedant lankyti mokyklą ar ją keičiant, reikia pateikti šiuos dokumentus:

– prašymus, kurie išspausdinami iš sistemos mokyklose ar pačių asmenų iš anksto;

 • priimamų mokinių tapatybę patvirtinančius dokumentus, jų kopijas;
 • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus, jų kopijas;
 • įgyto išsilavinimo pažymėjimus ar dokumentus, liudijančius turimus mokymosi pasiekimus, jų kopijas. Jeigu asmenys nebaigė žemesnio lygmens ugdymo programų, išsilavinimo pažymėjimai mokykloms pateikiami baigus programas.

Tęsiant mokymąsi tose pačiose mokyklose, pasirašomi prašymai ir atnaujintos mokymo sutartys mokyklų nustatytais terminais ir tvarka.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys asmenys papildomai mokykloms pateikia dokumentus, įrodančius, kad jie įtraukti į sąrašus mokinių, už kuriuos rajono savivaldybė kompensuoja ūkio lėšas. Dėl šių dokumentų reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo skyrių (Kvietinių g. 30, Gargždai).

Savivaldybės administracija

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai: paspaudus nuorodą pateksite į Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį.