Mokinių priėmimas

_________________________________

 Būsimųjų pirmokų tėvų prašymai priimami nuo 2017 m. sausio 4 dienos.

Būsimų pirmokų tėvai mokyklai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo ar paso kopiją,
  • 1 nuotrauką,
  • sveikatos pažymą,
  • priešmokyklinio ugdymo rekomendacijas,
    ***tėvai, pageidaujantys leisti į pirmąją klasę vaiką, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai ir nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės ar lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, turi pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologo išvadas-rekomendacijas dėl vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

prasymas-pirmokams-2017-1

prasymas-2-4-kl-2017-1

Sprendimas dėl klasių ir mokinių skaičiaus vidurkio 2017/2018 m.m.

 

Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas, aptarnavimo teritorijos:

t2-297_aptarnavimo-teritorijos_2016

t2-296_priemimo-i-mokyklas_2016

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai: paspaudus nuorodą pateksite į Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį.