Mokinių priėmimas

_________________________________

Laisvos mokymosi vietos 2017/2018 m.m.

Klasė Vietų skaičius
1 klasė 11
2 klasė 6
3 klasė 1
4 klasė 0
5 klasė 10
6 klasė 0
7 klasė 10
8 klasė 5
10 klasė 7

PRIĖMIMAS

Informuojame, kad šiuo metu Klaipėdos miesto savivaldybės tarybai teikiamas Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašo pakeitimas, kuriuo bus nustatoma galimybė prašymus registruotais laiškais mokykloms siųsti anksčiau nei nustatyta pirmoji prašymų priėmimo diena. Taip pat Apraše bus nustatoma, kad pirmąją prašymų priėmimo dieną pirmiausia bus įregistruojami registruotais laiškais atsiųsti prašymai.

                    Rekomenduojame pasinaudoti šia galimybe.

Prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais į 1 klasę priimami nuo 2018 m. vasario 19 d. 8 val.

Prašymai mokytis 2018–2019 mokslo metais į 2–8 klases priimami nuo 2018 m. vasario 21 d. 8 val.

ĮSAKYMAS DĖL PRAŠYMŲ MOKYTIS 2018–2019 MOKSLO METAIS PRIĖMIMO PRADŽIOS

DOKUMENTAI

Būsimų pirmokų tėvai mokyklai turi pateikti šiuos dokumentus:

  • prašymą,
  • vaiko gimimo liudijimo ar paso kopiją,
  • 1 nuotrauką,
  • sveikatos pažymą,
  • priešmokyklinio ugdymo rekomendacijas,
    ***tėvai, pageidaujantys leisti į pirmąją klasę vaiką, kai tais kalendoriniais metais jam dar nesueina 7 metai ir nelankiusį priešmokyklinio ugdymo grupės ar lankiusį mažiau nei 2/3 priešmokyklinio ugdymo programos laiko, turi pateikti Pedagoginės-psichologinės tarnybos ar mokyklos psichologo išvadas-rekomendacijas dėl vaiko brandumo mokytis pagal pradinio ugdymo programą

prašymas-pirmokams-2018-1

prašymas-2-4-kl-2018-1

prašymas 5-8 kl 2018

Sprendimas dėl klasių ir mokinių skaičiaus vidurkio 2017/2018 m.m.

 

Priėmimo į mokyklas tvarkos aprašas, aptarnavimo teritorijos:

Klaipėdos Vitės pagrindinei mokyklai priskirtos aptarnavimo teritorijos

Priėmimo-į-bendrojo-ugdymo-mokyklas-tvarkos-aprašas (1)

Priėmimas į priešmokyklinio ugdymo grupes vyksta centralizuotai: paspaudus nuorodą pateksite į Klaipėdos miesto savivaldybės tinklapį.