Specialistai

Mūsų mokykla siekia sudaryti palankias sąlygas kiekvienam vaikui tobulėti ir atsiskleisti. Todėl, iškilus vaiko mokymosi ar elgesio problemoms, kviečiame mokinių tėvelius bendradarbiauti su mokykla ir kreiptis į Vaiko gerovės komisiją.

Spręsti iškilusias ugdymosi problemas Jūsų sūnui ar dukrai (globotiniui)  padės įveikti mokykloje dirbantys specialistai:

Specialioji pedagogė Kristina Stankutė -Matė,  204 kab.

Psichologė Aušra Gudjonytė 311 kab.

Logopedė Lina Dūdienė,  102 kab.

Socialinė pedagogė Irma Andrijaitienė,  107 kab.

Karjeros koordinatorė Julija Kėžienė, 311 kab.