Komisijos, darbo grupės

VITĖS PROGIMNAZIJOS  SAVIVALDA

VITĖS PROGIMNAZIJOS TARYBA

Pirmininkas : Margarita Mačiūnė

Sekretorius: Dalia Kovierienė

Nariai:

Darius Docius

Vaida Kudinova

Kristina Rutkienė

Jurgita Kažerskienė

Kristina Stankutė Matė

Irma Andrijaitienė

Jūratė Ežerskienė

Jolanta Jonikienė

Viltė Astrauskaitė

Povilas Savickas

Eva Kart

Elzė Petkevičiūtė

Evija Sakalauskytė

MOKINIŲ   TARYBA


Pirmininkas: Viltė Astrauskaitė
Nariai: visų klasių mokinių seniūnai

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas: direktorė Renata Venckienė
Nariai: mokykloje dirbantys mokytojai, pedagoginiai darbuotojai

METODINĖ TARYBA


Pirmininkas: Jurgita Kupšytė Karbauskė

Nariai:

Jūratė Jurevičienė

Rasa Kastėnienė

Erika Silina

Vilija Lapinskienė

Mokykloje taip pat veikia šios komisijos ir darbo grupės:
Vaiko gerovės komisija
Viešųjų pirkimų komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Mokyklos įvaizdžio puoselėjimo darbo grupė