Komisijos, darbo grupės

MOKYKLOS  SAVIVALDA

MOKYKLOS TARYBA

Pirmininkas : Dalia Kovierienė – mokytoja

Nariai:

Vaida Kudinova – mama

Margarita Mačiūnė – mama

Rasa Žadvydienė – mama

Kristina Stankutė – Matė – mokytoja

Karolina Merkelytė – mokinė

Viltė Astrauskaitė – mokinė

Jūratė Galdikaitė – mokinė

MOKINIŲ   PARLAMENTAS


Pirmininkas: Karolina Merkelytė
Nariai: visų klasių mokinių seniūnai

MOKYTOJŲ TARYBA

Pirmininkas: direktorė Renata Venckienė
Nariai: mokykloje dirbantys mokytojais, pedagoginiai darbuotojai

METODINĖ TARYBA


Pirmininkas:

Renata Venckienė
Nariai:

Dalia Kovierienė
Darija Žemaitienė
Erika Silina
Vilija Lapinskienė

 

Mokykloje taip pat veikia šios komisijos ir darbo grupės:
Vaiko gerovės komisija
Viešųjų pirkimų komisija
Mokytojų atestacijos komisija
Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė
Mokyklos įvaizdžio puoselėjimo darbo grupė