Korupcijos prevencija

APGAULĖS IR KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020–2022 METŲ PROGRAMA

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2020 – 2022 M.M.

KLAIPĖDOS VITĖS PROGIMNAZIJOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2020-2022 M. PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ PLANAS

Korupcijos prevencijos komisijos pirmininkė direktorė Renata Venckienė

Korupcijos prevencijos komisijos nariai:

Direktorės pavaduotoja ugdymui Genė Liseckienė

Socialinė pedagogė Irma Andrijaitienė