Dokumentai

Vaiko geroves komisijos reglamentas
MOKINIŲ SKATINIMO BEI NUOBAUDŲ IR PAGALBOS BŪDŲ SKYRIMO TVARKA
MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA
PROGRAMŲ, PLANŲ RENGIMO TVARKA
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Mokinių-lankomumo-tvarkos-aprašas
Pailgintos darbo dienos grupės organizavimo tvarka
Dalykų, programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarka
Mokinių, keltų su nepatenkinamais įvertinimais, darbo organizavimo tvarka
Mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka
Mokinių turizmo renginių (ekskursijų, išvykų, žygių ir kt.) organizavimo tvarka

Kvalifikacijos kėlimo tvarka