Dokumentai

Socialinės – pilietinės veiklos aprašas 2017

Pailgintos darbo dienos grupės organizavimo tvarka
Dalykų, programų skirtumų likvidavimo ir atsiskaitymo tvarka
Mokinių, keltų su nepatenkinamais įvertinimais, darbo organizavimo tvarka
Mokinių tėvų (globėjų) informavimo tvarka
Mokinių turizmo renginių (ekskursijų, išvykų, žygių ir kt.) organizavimo tvarka

Kvalifikacijos kėlimo tvarka