Erasmus + KA2 „We the Kids of the EU, believe“

Tarptautinio projekto susitikimai

Kelionės į Slovėniją įspūdžiai  https://youtu.be/lOls4D69nAM

2016 m. rugsėjo mėnesį pradinių klasių mokytojai ir klasių auklėtojai klasių valandėlių metu pristatė mokiniams tarptautinę Jungtinių Tautų Vaiko Teisių Konvenciją, aptarė jos pagrindinius straipsnius ir glaudų vaiko teisių ir pareigų ryšį. Pradinių klasių mokiniai gamino teisių ir pareigų apyrankes, kurias sujungė į grandinėles,   simbolizuojančias stiprius vaiko teisių ir pareigų ryšius.

Visų amžiaus grupių mokiniai dalyvavo piešinių konkurse „Mano teisės ir pareigos“, iliustravo pasirinktą JT Vaiko teisių konvencijos straipsnį.  Geriausi darbai papuošė 2017 metų kalendorius, kuriuos padovanosime projekto partneriams.

Mokiniai internetinėje IQES platformoje pildė kroatų mokyklos paruoštą klausimyną „Ar gerai žinai Vaiko teises?“, apklausos rezultatus pristatysime tarptautiniame projektiniame susitikime Graikijoje, Aleksandropulio mieste, š.m. lapkričio 6 -10 dienomis.