Finansinės ataskaitos

20150630_114241

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2016 m.

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2016 m.

Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d.:

Aiškinamasis raštas

 

 Aiškinamasis raštas

 

 

 

 

img249img250img251img252img253img248

Finansinės būklės ataskaita 2016 kovo 31 d.:

Aiškinamasis raštas Finansinės būklės ataskaita Veiklos rezultatų ataskaita

 

Metinis balansas

img223 img224 img225 img226 img227 img228 img229 img230 img231 img232

 

1img218img219img220img221img222

 

 

2015 m. rugsėjo mėn.

img180img181img182img183img184img185img186

2015 m. birželio mėn.

finansine bukle 1

finansine bukle 2

finansine bukle 3

finansine bukle 4

finansine bukle 5

finansine bukle 6

finansine bukle 7

2014 m. gruodžio mėn.

2014 m. Gruodžio mėn. ataskaitos

20150630_114241

20150630_114102

 

 

20150630_114652

 

20150630_114540

 

20150630_114652

2013 METINIS FAR,

2013 METINIS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

SB kastai