Finansinės ataskaitos

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2021 kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2020 m. kovo 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. gruodžio 31 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. rugsėjo 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. birželio 30 d. duomenis

Finansinės būklės ataskaita pagal 2019 m. kovo 31 d. duomenis

2018 12 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

Finansinės būklės ataskaita pagal 2018 06 30 duomenis

2018 03 31 pasibaigusių metų finansinių ataskaitų rinkinys

2018 03 31 finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

2017 09 30 tarpinio finansinių ataskaitų rinkinio sutrumpintas aiškinamasis raštas

Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 birželio 30 duomenis

Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2016 m.

Finansavimo sumos

Finansinių ataskaitų rinkinys pasibaigus 2016 m.

Finanasinė būklės ataskaita pagal 2016-09-30 duomenis

Finansinės būklės ataskaita 2016 birželio 30 d.: