Vadovo darbotvarkė

Klaipėdos Vitės pagrindinės mokyklos direktorės
Elvyros Stanslovaitienės darbotvarkė: