Sekdama kitų Klaipėdos mokyklų pavyzdžiu, Klaipėdos Vitės progimnazija prisijungė prie respublikinio eTwinning projekto „Karalienė Luizė – svetima ar nepelnytai užmiršta?“. Projektą remiantis Klaipėdos Rotary klubas „Karalienė Luizė“  suteikė galimybę  mokyklos bendruomenei susipažinti su plakatų, iliustruojančių Prūsijos karalienės Luizės gyvenimo faktus, ekspozicija.

Vasario – kovo mėnesiais vykusias projekto veiklas pradėjome filmo „Moterys, pakeitusios pasaulį. Karalienė Luizė“ peržiūra ir XIX a. pradžios Europos politinės situacijos apžvalga.  Aštuntokai aplankė Klaipėdos senamiesčio vietas, menančias Prūsijos karališkosios šeimos viešnagę. Istorijos pamokose, aptarę filmo ištraukas, mokiniai rašė laiškus karalienei Luizei šiuolaikinio mokinio vardu; pasakojo, kaip klaipėdiečiai įamžino jos atminimą. Dailės pamokose šeštokai ir aštuntokai pasirinkta technika piešė karalienės Luizės portretus, vokiečių kalbos pamokose šeštokai kūrė karalienės Luizės kostiumą, o aštuntokai ieškojo Prūsijos karalienės citatų vokiečių kalba ir jų komentarus įrišo į knygelę. Rusų kalbos pamokose šeštokai kūrė kryžiažodžius, rašė rašinius. Laiškuose Prūsijos karalienei anglų kalba mokiniai daug dėmesio skyrė jos drąsai ir politiniam aktyvumui, labdaringai veiklai, sukurtuose akrostichuose įvardino jos teigiamas asmenybės savybes. Informacinių technologijų pamokose kūrė filmukus apie karalienės Luizės viešnagę Klaipėdoje ir jos atliktus darbus.

Baigiamojo renginio metu kovo 27 dieną visi bendrai pasidžiaugėme nuveiktais darbais, mokiniai pristatė savo veiklas, demonstravo sukurtus filmus. Rotary klubo „Karalienė Luizė“ narės apdovanojo projekte dalyvavusius mokytojus ir mokinius padėkomis už kūrybiškumą ir Prūsijos karalienės Luizės atminimo puoselėjimą.

Informacija apie atliktas projekto veiklas dalijamės Europos mokyklų internetinėje eTwinning platformoje.

Klaipėdos Vitės progimnazijos anglų kalbos mokytoja Rasa Kastėnienė