Pirmūnų šventė

Paskutinę mokslo metų savaitę pradėjome gražiu mokinių ir šeimų susibūrimu – geriausių ir stropiausių mokinių apdovanojimų švente.  „Svarbu nenustoti klausinėti… Neprarasti švento žingeidumo“,  A. Einšteino žodžiais, išrašytais padėkoje apdovanoti mūsų mokiniai už labai gerą mokymąsi. Direktorė Elvyra Stanslovaitienė išreiškusi padėką visiems susirinkusiems mokiniams bei jų tėveliams, globėjams, auklėjantiems savo vaikus atsakingais, pareigingais, darbščiais, kūrybingais, įteikė padėkos raštus, spaudė rankas ne tik mokiniams, bet ir juos pasveikinti atvykusiems artimiesiems.